Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

Styrelsen

Ordförande Mikael Nyholm Sjövägen 29 66970 HIRVLAX 050-505 1350
Viceordförande Tom Wiklund Gunilackvägen 54 66980 MONÅ 050-514 7258
  Bo Kengo Jussilavägen 894 66840 PENSALA 050-559 8893
  Tommy Hedvall Storsandsvägen 55 66970 HIRVLAX 040-840 7737
  Leif Lawast Videvägen 19 65370 VASA 050-913 1131
  Ulf-Erik Widd Vöråvägen 1055 66600 VÖRÅ 040-503 7191
  Olav Holm Södra Munsala-vägen 405 66950 MUNSALA 040-553 1935
  Johan Lillqvist Loilaxvägen 71 66950 MUNSALA 0400-668 359
Sekreterare Mikael Sandin Vexalavägen 467 66950 MUNSALA 040-961 0447
Kassör Rune Karlsson Monäsvägen 393 66970 HIRVLAX 0500-162 842