Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

Möte

Jaktföreningen Sylvia r.f

Håller Årsmöte onsdagen den 25.1 2023 kl 19.00
på Rådhuset.

Stadgeenliga ärenden samt behandling av nya stadgar. Förslag till nya stadgar finns till påseende vid Nykarleby stadsbibliotek.

Styrelsen.