Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

Möte

Jaktföreningen Sylvia r.f

Håller höstmöte tisdagen den 8.8 2023 kl 19.00
Vid slakthuset Bådan.

Anmälan till älgjakten.

Stadgeenliga ärenden.

Styrelsen.