Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

Möte

Jaktföreningen Sylvia r.f

Håller årsmöte onsdagen den 23.02 2022 kl 19.00
vid Juthbacka. 
Stadgeenliga ärenden.

Styrelsen.