Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

Skjuttillfällen

Anvisningar funktionärer

FINLANDS VILTCENTRALS SÄRSKILDA ANVISNING GÄLLANDE SKJUTPROV UNDER UNDANTAGSPERIODEN

- Delta i skjutprovet endast om det är nödvändigt för den kommande jaktperioden.
- Delta inte i skjutprovet om du har symptom som är typiska för coronaviruset eller om du misstänker att du har blivit smittad.
- Ta med dig jämna pengar för betalningen av skjutprovet.
- Övriga särskilda anvisningar (om sådant som i er jaktvårdsförening avviker från normalläge).
Allmänt om anordnande av skjutprov under undantagsperioden:- 

- Kunden anvisas att på ett säkert sätt på kontrollbordet placera sitt vapen, de patroner/pilar som används vid provet samt behövliga handlingar (vapentillstånd, jaktkort/smarttelefon och vid behov identitetsbevis). Låset på ett kulvapen ska vara öppet och serienumret synligt. Sedan ombeds kunden förflytta sig på säkerhetsavstånd från bordet.
- Vapnet, patronerna/pilarna och handlingarna granskas utan att man vidrör dem, och behövliga uppgifter registreras i Oma riista och/eller i skjutprovsprotokollet.

- Kunden instrueras att vänta utomhus på sin tur att skjuta (iaktta tillräckligt säkerhetsavstånd).
- De anmälda kallas att utföra skjutprovet i tur och ordning på vanligt sätt.
- Efter skjutprovsprestationen debiteras skjutprovsavgiften antingen som kontaktlös betalning eller till exempel genom att anvisa kunden att lämna kontanter i jämna pengar på angiven plats. Efter detta ges kunden (om kunden önskar) skjutprovsintyg eller beslutsblankett så att närkontakt undviks.
- Kunden instrueras därefter att avlägsna sig från skjutbanan så fort som möjligt.

Skjuttillfällen

Jaktvårdsföreningen anordnar tillfällen att avlägga skjutprov. 

Skjutprov endast på måndagar kl 17-21. Anmälan till skjutprovet senast 20.00. Skjutprovets pris 20 €.

Övningsskjutning på stående/löpande älgfigur, tisdagar och onsdagar under samma direktiv som ovan. Övningsskjutning på älg,  2,50€/ serie.

Övervakare av skjutprovet 2022.    

Måndag 4.7.2022
Henriksson Jonas (ansv.), Back Pontus, Ahlnäs Oscar
Måndag 11.7.2022
Widd Ulf-Erik (ansv.), Rönnqvist Evert, Tapanainen Mika.
Måndag 18.7.2022
Granlund Lucas(ansv.), Blomqvist Robert, Knuts Matias
Måndag 25.7.2022
Vesterholm Patrik(ansv.), Käldman Kim, Blomqvist Jimmy
Måndag 1.8.2022
Backman Mathias (ansv.), Ingman David, Harald Jonas
Måndag 8.8.2022
Jenny Häger (ansv.), Sjöholm Alfred, Strengell Markus.
Måndag 15.8.2022
Misha Knutar (ansv.), Robert Kengo, Kengo Peter.

Måndag 22.8.2022
Lillqvist Johan(ans) Knuts Matias, Tapanainen Mika.


Övervakare av träningsskjutningar 2022
Övervakaren behöver inte ha intyg för skjutprov! En erfaren övervakare per kväll önskvärt.

Tisdag 5.7.2022    Jeppo jaktförening ordnar övervakare.
Onsdag 6.7.20212  Munsala älglag ordnar övervakare.
Tisdag 12.7.2022   Frida älglag ordnar övervakare.
Onsdag 13.7.2022 (100 m) Vexala älglag ordnar övervakare.
Tisdag 21.7.2022    Frida älglag ordnar övervakare.
Onsdag 22.7.2022  Pensala älglag ordnar övervakare.
Tisdag 26.7.2022  Jeppo älglag ordnar övervakare.
Onsdag 27.7.2022 (100 m)  Sylvia älglag ordnar övervakare.
Tisdag 2.8.2022     Munsala älglag ordnar övervakare.
Onsdag 3.8.2022    Frida älglag ordnar övervakare.
Tisdag 11.8.2022    Fullträff älg ordnar övervakare.
Onsdag 12.8.2022   Munsala älglag ordnar övervakar.

Tisdag 16.8.2022 Vexala älglag övervakar

Onsdag 17.8.2022 Frida älglag övervakar

Tisdag 23.8.2022 Pensala älglag övervakar

Onsdag 24.8.2022 Fullträff övervakar