Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

 

Jägarexamen

En ny kurs inför jägarexamen planeras till början av 2024. Följ med i Arbis katalogen för 2024 när den ges ut.

 Handbok kan köpas av verksamhetsledaren Mikael Sandin 040 961 0447.

Examens tillfällen 6.6, 4.7 och 1.8 vid Måtarsgränd i Jeppo, Måtars service hus.

Mera info i riista.fi eller M Sandin 040 9610447

Anvisningar inför examen

ANVISNING TILL DELTAGARE I JÄGAREXAMEN UNDER UNDANTAGSPERIODEN
 Jägarexamenstillfällen anordnas av jaktvårdsföreningarna.
Före provet:
- Delta inte i jägarexamen om du har symptom som är typiska för coronaviruset eller om du misstänker att du har smittats.
- Kontrollera med jaktvårdsföreningen eller på https://riista.fi/sv/jakt/sok-evenemang/ .
- Ta med dig identitetsbevis och jämna pengar (20 €) för examensavgiften samt blyertspenna och radergummi.
Agerande under jägarexamenstillfället:
- När du har anlänt till examenstillfället ska du följa examinatorernas anvisningar.
- Betala jägarexamensavgiften (20 €) genom att lämna kontanter i jämna pengar på den plats som examinatorn för jägarexamen anvisar. Var beredd att styrka din identitet.
- Gå till den plats i examensutrymmet som examinatorn anvisar.
- Rör inte examensblanketterna, utan starta jägarexamen först när du har fått tillstånd.
- När du har svarat på alla frågor, lämna examensblanketterna på bordet och avlägsna dig från examensutrymmet.
- Efter examen granskas din svarsblankett och du får respons samt beslutsblanketten på godkänt/underkänt prov.

Tilläggsuppgifter:
Jaktvårdsföreningarnas verksamhetsledare