Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

Kurs inför jägarexamen

En kurs inför jägarexamen kommer att hållas i vinter. Den är planerad att börja den 24.1.2023 i Zachariasskolan. Närmare om det i en kommande annons.

Anmälan till Arbiskansliet senast 20.1.2023. Kursledare Jan Erik Nybyggar

 

 

Jägarexamenstillfälle

Jägarexamens tillfällen för år 2022.

Examen för jägarkursen 12.4 ,full bokad. Zachariasskolan.

Torsdag 2.6.2022, kl. 19.00. 

Johan Byggmästar Jan-Erik Nybyggar.       

Torsdag 7.7.2022, kl. 19.00        Kjell Fellman Markus Nilsson.       

Torsdag 4.8.2022, kl. 19.00        Greger Nybäck Dan Anders Nyvik.      

 Läs anvisningarna inför examens tillfället!

OBSERVERA ny adress. Måtars servicehus vid motorbanan/skidspåret

Måtarsgränd 66850 JEPPO

 

Anvisningar inför examen

ANVISNING TILL DELTAGARE I JÄGAREXAMEN UNDER UNDANTAGSPERIODEN
Här följer anvisningar i korthet över hur man agerar vid jägarexamenstillfället under undantagsperioden på grund av coronavirusepidemin från och med den 1 juni 2020. Avsikten med anvisningarna är att för alla som deltar i jägarexamen eller verkar som examinatorer garantera tryggheten genom att undvika närkontakt, säkerställa tillräckligt avstånd och ta hand om hygienen. Jägarexamenstillfällen anordnas av jaktvårdsföreningarna.
Före provet:
- Delta inte i jägarexamen om du har symptom som är typiska för coronaviruset eller om du misstänker att du har smittats.
- Kontrollera med jaktvårdsföreningen eller på https://riista.fi/sv/jakt/sok-evenemang/ .
- Ta med dig identitetsbevis och jämna pengar (20 €) för examensavgiften samt blyertspenna och radergummi.
Agerande under jägarexamenstillfället:
- Under jägarexamenstillfället är det viktigt att undvika onödig närkontakt. Försäkra dig om tillräckligt säkerhetsavstånd (1–2 meter) till övriga deltagare samt till examinatorerna för jägarexamen.
- När du har anlänt till examenstillfället ska du följa examinatorernas anvisningar.
- Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel på anvisad plats.
- Betala jägarexamensavgiften (20 €) genom att lämna kontanter i jämna pengar på den plats som examinatorn för jägarexamen anvisar. Var beredd att styrka din identitet.
- Gå till den plats i examensutrymmet som examinatorn anvisar.
- Rör inte examensblanketterna, utan starta jägarexamen först när du har fått tillstånd.
- När du har svarat på alla frågor, lämna examensblanketterna på bordet och avlägsna dig från examensutrymmet.
- Efter examen granskas din svarsblankett och du får respons samt beslutsblanketten på ett sådant sätt att närkontakt undviks.
- Avlägsna dig därefter från examenstillfället så fort som möjligt.
Tilläggsuppgifter:
Jaktvårdsföreningarnas verksamhetsledare