Aktuellt 
   Bildgalleri 
   Info 
   Jaktfreningar 
   Jaktvervakare 
   Jgarexamen 
   Kontakt 
   Kovjoki Skjutbana 
      Anvisningar fr skyttar 
      Bokningar 
      Skjuttillfllen 
         Anvisningar funktionrer
         Skjuttillfllen
      Tvlingar 
   Lnkar 
   NK:by Skyttefrening 
   SRVA kontaktpersoner 
   Styrelse 
   TASSU 
   Terrngunderskning 
   VARG DNA 
 

  Anvisningar funktionrer

FINLANDS VILTCENTRALS SRSKILDA ANVISNING GLLANDE SKJUTPROV UNDER UNDANTAGSPERIODEN
Jaktlagen har p grund av coronasituationen ndrats s att ett skjutprovsintyg vars giltighet lper ut 2020 gller till och med den 31 juli 2021. Av denna orsak r deltagande i skjutprov under innevarande r ndvndigt endast fr de jgare som inte tidigare har avlagt skjutprov eller som har avlagt skjutprov fre r 2017. Sledes r de skjutprov som anordnas avsedda i frsta hand fr dem.
Hr fljer anvisningar om anordnande av skjutprov och genomfrandet av dem under undantagspe-rioden frn och med den 1 juni 2020 p grund av coronavirusepidemin. Avsikten med anvisningarna r att minimera smittrisken p skjutprovsplatserna p varje bana utan att ge avkall p skjutvapens-kerheten. Detta sker genom att undvika nrkontakt, skerstlla tillrckligt skerhetsavstnd och upp-rtthlla god hygien. Anvisningarna gller svl fr skjutprov som avlggs med kulgevr som med pilbge. I vrigt iakttas p vanligt stt Finlands viltcentrals anvisningar till jaktvrdsfreningarna om anordnandet av skjutprov som finns p adressen https://www.riistainfo.fi/sv/lektion/utbildning-av-skjut-provsexaminatorer-lektion-2-3/. Dessutom iakttas vid skjutprovstillfllen regionfrvaltningsverkets se-parat utfrdade bestmmelser.
Det r skl fr jaktvrdsfreningarna att i frvg informera tminstone om fljande saker ex-empelvis i Oma riista-tjnstens tillggsuppgifter om skjutprovstillfllet:
- Delta i skjutprovet endast om det r ndvndigt fr den kommande jaktperioden.
- Delta inte i skjutprovet om du har symptom som r typiska fr coronaviruset eller om du misstnker att du har blivit smittad.
- Ta med dig jmna pengar fr betalningen av skjutprovet.
- vriga srskilda anvisningar (om sdant som i er jaktvrdsfrening avviker frn normallge).
Allmnt om anordnande av skjutprov under undantagsperioden:
- Jaktvrdsfreningarna ska reservera ett tillrckligt antal examinatorer fr skjutprovstillfllena, men endast det antal som behvs, fr att garantera evenemangets skerhet och smidighet.
- Det rekommenderas att examinatorerna fr skjutprovet anvnder skyddshandskar och andnings-skydd. Anvndningen av andningsskydd rekommenderas i synnerhet vid verksamhet inomhus.
- Om skjutbanans bestmmelser och vdret tillter, kan skjutprovet avlggas utanfr skjutbset, fr att p s stt minska exponeringen fr virus som eventuellt finns i luften. Inte heller i denna undan-tagssituation ska man ge avkall p skjutvapenskerheten.
- Det mste finnas handdesinfektionsmedel tillgngligt vid skjutprovstillfllet.
- Man mste frskra sig om att antalet personer vid skjutprovstillfllet (deltagare i skjutprovet och examinatorer) inte i ngot skede verstiger 50 personer. Vid behov mste man ordna tilltrdeskontroll fr dem som anlnder till skjutbanan och se till att det tilltna antalet personer inte verskrids. Jakt-vrdsfreningen kan enligt sin prvning ven frutstta frhandsanmlan, om man bedmer att per-sonantalet kan verskridas.
2 (2)
Skjutprovsexaminatorerna ska fre skjutprovstillfllet iaktta fljande:
- Delta inte som examinator fr skjutprovet om du tillhr en riskgrupp.
- Delta inte som examinator fr skjutprovet om du har symptom som r typiska fr coronaviruset eller om du misstnker att du har smittats.
Skjutprovsexaminatorerna ska p platsen fr skjutprovet:
- Skjutprovsexaminatorernas viktigaste uppgift r ven under undantagsfrhllanden att garantera s-kerheten under skjutproven genom att vervaka en sker skjutvapenhantering.
- Kunder som anlnder till platsen anvisas att vnta utomhus p sin anmlningstur (iaktta tillrckligt skerhetsavstnd). De anvisas till anmlningsplatsen en t gngen.
- Nr en ny kund anlnder till anmlningsplatsen, vntar examinatorn p skerhetsavstnd (12 me-ter).
- Kunden anvisas att p ett skert stt p kontrollbordet placera sitt vapen, de patroner/pilar som anvnds vid provet samt behvliga handlingar (vapentillstnd, jaktkort/smarttelefon och vid behov identitetsbevis). Lset p ett kulvapen ska vara ppet och serienumret synligt. Sedan ombeds kunden frflytta sig p skerhetsavstnd frn bordet.
- Vapnet, patronerna/pilarna och handlingarna granskas utan att man vidrr dem, och behvliga upp-gifter registreras i Oma riista och/eller i skjutprovsprotokollet.
- Efter detta frflyttar man sig fr att vnta p skerhetsavstnd frn bordet, s att kunden kan hmta sina godelar.
- Kunden instrueras att vnta utomhus p sin tur att skjuta (iaktta tillrckligt skerhetsavstnd).
- De anmlda kallas att utfra skjutprovet i tur och ordning p vanligt stt.
- Efter skjutprovsprestationen debiteras skjutprovsavgiften antingen som kontaktls betalning eller till exempel genom att anvisa kunden att lmna kontanter i jmna pengar p angiven plats. Efter detta ges kunden (om kunden nskar) skjutprovsintyg eller beslutsblankett s att nrkontakt undviks.
- Kunden instrueras drefter att avlgsna sig frn skjutbanan s fort som mjligt.
Tillggsuppgifter:
Teemu Lamberg
viltplanerare
teemu.lamberg@riista.fi
tfn 029 431 2212
Skjuttillfllen


Jaktvrdsfreningen anordnar tillfllen att avlgga skjutprov enligt anvisningar om smittskydd.

Skjutprov endast p mndagar kl 17-21. Skjutprovets pris 20 .

vningsskjutning p stende/lpande lgfigur, tisdagar och onsdagar under samma direktiv som ovan. vningsskjutning p lg,  2,50/ serie.

vervakare av skjutprovet 2020.
Mndag 29.6.2020Mndag 6.7.2020
Henriksson Jonas (ansv.), Granlund Lucas, Ahlns Oscar Widd Ulf-Erik (ansv.), Kuusisaari Robin, Eklund Kjell.

Mndag 13.7.2020Mndag 20.7.2020
Laitala Markus(ansv.),Blomqvist Robert , David Ingman Vesterholm Patrik(ansv.), Robert Lindwall, Blomqvist Jimmy


Mndag 27.7.2020Mndag3.8.2020
Backman Mathias (ansv.), Hammarberg Niklas, Matts KnutsJenny Hger (ansv.), Kaj Mattson, Strengell Markus.


Mndag 10.8.2020Mndag 17.8.2020
Misha Knutar   (ansv.), Robert Kengo,Kengo Peter.Lillqvist Johan(ans) Pontus Back, Thoden Fredrik.


vervakare av trningsskjutningar 2019
vervakaren behver inte ha intyg fr skjutprov! 
En erfaren vervakare per kvll nskvrt.


Tisdag 30.6.2020 Onsdag 1.7.2020
Jeppo jaktfrening ordnar vervakare. Munsala lglag ordnar vervakare.


Tisdag 7.7.2020 Onsdag 8.7.2020 (100 m)
Frida lglag ordnar vervakare.Vexala lglag ordnar vervakare.


Tisdag 14.7.2020 Onsdag 15.7.2020
Frida lglag ordnar vervakare.Pensala lglag ordnar vervakare.

Tisdag 21.7.2020 Onsdag 22.7.2020(100 m)
Jeppo lglag ordnar vervakare.Sylvia lglag ordnar vervakare.


Tisdag 28.7.2020 Onsdag 29.7.2020
Munsala lglag ordnar vervakare.Frida lglag ordnar vervakare.

Tisdag 4.8.2020 Onsdag 5.8.2020 (100 m)
Fulltrff lg ordnar vervakare. Munsala lglag ordnar vervakare.


Tisdag 11.8.2020 Onsdag 12.8.2020
Vexala lglag ordnar vervakare

Tisdag 18.8.2020
Pensala ordnar vervakare
Frida lglag ordnar vervakare.

 onsdag 19.8.2020
Fulltrff ordnar vervakare

 
Design by © NK LogiX 2008
1