Aktuellt 
      Hundprov 
      Säljakt 
      Vitsvanshjort jakt 
      Älgjakt 
   Bildgalleri 
   Info 
   Jaktföreningar 
   Jaktövervakare 
   Jägarexamen 
   Kontakt 
   Kovjoki Skjutbana 
   Länkar 
   NK:by Skytteförening 
   SRVA kontaktpersoner 
   Styrelse 
   TASSU 
   Terrängundersökning 
 

  Säljakt

Kvoterad jakt på gråsäl


Under jaktperioden kan gråsäl fällas inom gränserna för den regionala kvot som fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. Gråsäl jagas från den 16 april till den 31 december.

När gråsälsindivider som orsakar skador observeras i närheten av fångstredskap och odlingskassar, kan man omedelbart börja avlägsna dem. När fiskare och jägare samarbetar, riktas jakten mot de individer som orsakar skador, varvid skadorna för näringarna minskar och en hållbar förvaltning av sälstammen tryggas.

Gråsälens förekomstområde är indelat i tre stamförvaltningsområden, med egna kvoter. De regionala kvoterna bestäms så att gråsälsstammen inte äventyras utan bevaras på en gynnsam skyddsnivå.

  • Till stamförvaltningsområdet för Bottenviken-Kvarken hör de havsområden som hör till landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Lappland.
  • Stamförvaltningsområdet för Sydvästra Finland omfattar de havsområden som hör till landskapen Satakunta och Egentliga Finland.
  • Stamförvaltningsområdet för Finska viken utgörs av de havsområden som hör till Nyland och Kymmenedalen.

Se kvotjakt situation på hemsidan http://riista.fi/sv/.

Om byteskvoten fylls innan jaktperioden är slut, fattar Finlands viltcentral beslut om att avsluta gråsälsjakten på stamförvaltningsområdet i fråga. Att kvoten är fylld och jakten avslutas meddelas till exempel via regionala pressmeddelanden och på Finlands viltcentrals nätsidor.

Utgående från bytesanmälningarna följer man med hur kvoten fylls. Senast den tredje vardagen efter att en gråsäl har fällts måste bytet anmälas till Finlands viltcentral. Anmälningen kan göras via den elektroniska tjänsten Oma riista eller till viltcentralens regionala kontor. Att försumma anmälningsplikten är en jaktförseelse vars påföljd är böter. 

Man ber också att ett prov från den fällda gråsälen inlämnas till Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

Meddela gråsälbytet

Senast den tredje vardagen efter att en gråsäl har fällts måste bytet anmälas till Finlands viltcentral. Anmälningen kan göras via den elektroniska tjänsten Oma riista.

oma.riista.fi

 =============================================================

FÄLLDA

fällda per 31.7.2014                                          9 st

1.9.-31.12.2013                                                  0 st

2012-2013 fälldes                                              6 st

2011-2012 fälldes                                            12 st

2010-2011 fälldes                                              7 st

2009-2010 fälldes                                             23 st

2008-2009 fälldes                                             14 st

 

 
Design by © NK LogiX 2008
1